Careers

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

 • ผู้จัดการแผนกเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  1 ตำแหน่ง
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
  1 ตำแหน่ง
 • หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
  1 ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ
  1 ตำแหน่ง

ผู้จัดการแผนกเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง
เพศ :
ชาย/หญิง
อายุ :
35 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา :
วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ :
1. มีความรู้ความสามารถทางด้านผลิตภัณฑ์อบแห้ง ฟรีสดราย์ และผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง เป็นอย่างดี
2. มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GMP,HACCP,ISO,FSSC,BRC จะได้รับพิจาณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฎิบัติงาน :
บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด เชียงใหม่
สวัสดิการ :
เบี้ยขยัน ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม
วิธีการสมัคร :
กรุณาส่งประวัติส่วนตัวโดยละเอียด
-เงินเดือนในปัจจุบัน
-เงินเดือนที่ต้องการ
-ประวัติการศึกษา
-ประสบการณ์ทำงาน พร้อมรูปถ่าย 1 รูป
มาที่ฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด
E-mail : chayanid_b@premium-foods.com
หรือ ส่งจดหมายไปรษณีย์มาได้ที่บริษัทพรีเมี่ยมฟู้ดส์ เชียงใหม่
ติดต่อ/สอบถาม :
ฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด
258 หมู่ 3 กม. 27 ถนน.เชียงใหม่ - พร้าว ต.แม่แฝก อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-864245-6 แฟกซ์. 053-864244
:

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง
เพศ :
ชาย/หญิง
อายุ :
24 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา :
วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงาน
คุณสมบัติ :
1. มีความรู้ความสามารถทางด้านงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานเป็นอย่างดี
2. มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GMP,HACCP,ISO,FSSC,BRC จะได้รับพิจาณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด เชียงใหม่
สวัสดิการ :
เบี้ยขยัน ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม
วิธีการสมัคร :
กรุณาส่งประวัติส่วนตัวโดยละเอียด
-เงินเดือนในปัจจุบัน
-เงินเดือนที่ต้องการ
-ประวัติการศึกษา
-ประสบการณ์ทำงาน พร้อมรูปถ่าย 1 รูป
มาที่ฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด
E-mail : chayanid_b@premium-foods.com
หรือ ส่งจดหมายไปรษณีย์มาได้ที่บริษัทพรีเมี่ยมฟู้ดส์ เชียงใหม่
ติดต่อ/สอบถาม :
ฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด
258 หมู่ 3 กม. 27 ถนน.เชียงใหม่ - พร้าว ต.แม่แฝก อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-864245-6 แฟกซ์. 053-864244
:

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง
เพศ :
ชาย/หญิง
อายุ :
35 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา :
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ :
1. มีความเป็นผู้นำ มีความอดทน กระตือรือร้น รับผิดชอบงานสูง ซื่อสัตย์ และมีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
2. มีประสบการณ์ทางด้านคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด เชียงใหม่
สวัสดิการ :
เบี้ยขยัน ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม
วิธีการสมัคร :
กรุณาส่งประวัติส่วนตัวโดยละเอียด
-เงินเดือนในปัจจุบัน
-เงินเดือนที่ต้องการ
-ประวัติการศึกษา
-ประสบการณ์ทำงาน พร้อมรูปถ่าย 1 รูป
มาที่ฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด
E-mail : chayanid_b@premium-foods.com
หรือ ส่งจดหมายไปรษณีย์มาได้ที่บริษัทพรีเมี่ยมฟู้ดส์ เชียงใหม่
ติดต่อ/สอบถาม :
ฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด
258 หมู่ 3 กม. 27 ถนน.เชียงใหม่ - พร้าว ต.แม่แฝก อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-864245-6 แฟกซ์. 053-864244

ผู้ช่วยผู้จัดการ

จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง
เพศ :
ชาย
อายุ :
35 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา :
วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาวิศวอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ :
1. มีความอดทน กระตือรือร้น รับผิดชอบงานสูง ซื่อสัตย์ และมีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
2. มีความรู้งานด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน และงานพัฒนากระบวนการผลิต
3. มีประสบการณ์ทางด้านผู้จัดการ 10 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด เชียงใหม่
สวัสดิการ :
เบี้ยขยัน ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม
วิธีการสมัคร :
กรุณาส่งประวัติส่วนตัวโดยละเอียด
-เงินเดือนในปัจจุบัน
-เงินเดือนที่ต้องการ
-ประวัติการศึกษา
-ประสบการณ์ทำงาน พร้อมรูปถ่าย 1 รูป
มาที่ฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด
E-mail : chayanid_b@premium-foods.com
หรือ ส่งจดหมายไปรษณีย์มาได้ที่บริษัทพรีเมี่ยมฟู้ดส์ เชียงใหม่
ติดต่อ/สอบถาม :
ฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด
258 หมู่ 3 กม. 27 ถนน.เชียงใหม่ - พร้าว ต.แม่แฝก อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-864245-6 แฟกซ์. 053-864244