Careers

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

  • เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
    1 ตำแหน่ง
  • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
    1 ตำแหน่ง
  • เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
    1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง
เพศ :
หญิง
อายุ :
24 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา :
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ :
- มีความรู้ และความชำนาญทางภาษาอังกฤษได้ดีมาก และ/หรือภาษาจีน และ/หรือภาษาญี่ปุ่นจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ทางด้านประสานงานต่างประเทศจะได้รับพิจาณาเป็นพิเศษ - ปฎิบัติงานประจำที่สำนักงาน /โรงงานเชียงใหม่ และมียานพาหนะส่วนตัว
สถานที่ปฎิบัติงาน :
เชียงใหม่
สวัสดิการ :
ประกันสังคม โบนัส ตรวจสุขภาพประจำปี
วิธีการสมัคร :
E-mail : chayanid_b@premium-foods.com หรือ ส่งจดหมายไปรษณีย์มาได้ที่บริษัทพรีเมี่ยมฟู้ดส์ เชียงใหม่
ติดต่อ :
กรุณาส่งประวัติส่วนตัวโดยละเอียด เงินเดือนในปัจจุบัน เงินเดือนที่ต้องการ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน พร้อมรูปถ่าย 1 รูป มาที่ฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด 258 หมู่ 3 กม. 27 ถนน.เชียงใหม่ - พร้าว ต.แม่แฝก อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 053-849761-2 แฟกซ์. 053-864244
:
:
วิธีการสมัคร :
สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติส่วนตัว พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครงานมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณชญานิษฐ์ บุญขันธ์ บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด 258 หมู่ 3 กม. 27 ถนน.เชียงใหม่ - พร้าว ต.แม่แฝก อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 053-849-761-2 ต่อ 203 แฟกซ์. 053-864-244 หรือ อีเมล์ : chayanid_b@premium-foods.com
สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด ( นอกเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ 27 กม. ) 258 หมู่ 3 กม. 27 ถนน.เชียงใหม่ - พร้าว ต.แม่แฝก อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง
เพศ :
ชาย / หญิง
อายุ :
อายุ 24 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ , บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ :
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ GMP, HACCP, ISO 22000 , FSSC และ BRC - มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น ละเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ - มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน และสามารถถ่ายทอดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ - มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับผู้รับเหมา ผู้ขาย หรือบริษัท และห้างร้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี - มีประสบการณ์ทางด้านงานจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- วางแผนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่แผนกต่าง ๆ ร้องขอ - ออกสำรวจตลาดเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทันตามกำหนดเวลา - สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ห้อง Lab QC / RD - ติดต่อผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องจักร และงานอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด
สวัสดิการ :
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - ที่พัก - ชุดพนักงาน - เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ลาหยุดพักผ่อนประจำปี
วิธีการสมัคร :
สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติส่วนตัว พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครงานมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณชญานิษฐ์ บุญขันธ์ บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด 258 หมู่ 3 กม. 27 ถนน.เชียงใหม่ - พร้าว ต.แม่แฝก อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 053-849-761-2 ต่อ 203 แฟกซ์. 053-864-244 หรือ อีเมล์ : chayanid_b@premium-foods.com สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด ( นอกเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ 27 กม. ) 258 หมู่ 3 กม. 27 ถนน.เชียงใหม่ - พร้าว ต.แม่แฝก อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
สถานที่ปฏิบัติงาน :
เชียงใหม่
:

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง
เพศ :
ชาย / หญิง
อายุ :
24 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ออกแบบ ออกแบบนิเทศศิลป์
คุณสมบัติ :
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, llustrator ได้เป็นอย่างดี - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ GMP, HACCP, ISO 22000 , FSSC และ BRC - มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น ละเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ - มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน และสามารถถ่ายทอดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี - มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท - จีดทำ SPEC เอกสาร packaging ตามระบบ - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้า - สามารถปฎิบัติงานตามระบบคุณภาพ GMP, HACCP, FSSC 22000, BRC และ HALAL
สวัสดิการ :
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - ที่พัก - ชุดพนักงาน - เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ลาหยุดพักผ่อนประจำปี
วิธีการสมัคร :
สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติส่วนตัว พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครงานมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณชญานิษฐ์ บุญขันธ์ บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด 258 หมู่ 3 กม. 27 ถนน.เชียงใหม่ - พร้าว ต.แม่แฝก อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 053-849-761-2 ต่อ 203 แฟกซ์. 053-864-244 หรือ อีเมล์ : chayanid_b@premium-foods.com
สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 3395 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร : (66)2-183-5704
:
:
: